Уважаеми Клиенти! Бихме искали да Ви информираме, че нашият кол център не приема обаждания. Моля, изпратете Вашите запитвания на нашия имейл адрес info@petissimo.bg. Благодарим Ви за разбирането!

Общи договорни условия

Моля, ако желаете да бъдете купувач или активен потребител на уеб магазина www.petissimo.bg, прочетете внимателно Общите договорни условия и използвайте услугите ни само в случай, че сте съгласни с всяка точка, и я приемате като задължителна за себе си.

При възникнали въпроси във връзка с работата на уеб магазина, процеса на поръчка и доставка, сме на Ваше разположение на посочените по-долу контакти за връзка!

Свързаните с употребата на Уеб магазина технически данни и подробни условия, които не са засегнати в настоящите Общи договорни условия, могат да бъдат намерени в съдържащата се на страницата на Уеб магазина допълнителна информация.

Сключеният в Уеб магазина по електронен път договор не се смята за писмен договор, такива договори не биват cъхранявани, така по-късно не са достъпни и не могат да бъдат прегледани. Petissimo не се подчинява на разпоредбите на никакъв кодекс на поведение.

Използвайки Уеб магазина, подавайки поръчка или регистрирайки се, Вие приемате и признавате за задължителни за себе си разпоредбите в настоящите Общи договорни условия, потвърждавате, че сте осведомени и приематe долупосочените:

Показаните в Уеб магазина продукти могат да бъдат поръчани само оналйн, доставени до дома, или взети лично. Показаните в списъка данни на продукта картинки могат да се различават от действителността, в определени случаи са просто илюстрация и въпреки положените грижи текстът също може да съдържа разлики в съдържанието, за които не поемаме отговорност. Ако въпреки положените от доставчика на услугата грижи на уеб страницата е представена грешна цена, например различаваща се от общоизвестната, общоприета или очаквана цена, в определени случаи е поради грешка в системата представена като “0” или “1” лева, Доставчикът на услугата не е длъжен да достави продукта на грешна цена, а може да предложи доставка на действителната цена.

Настоящият договор е безсрочен

1. Данни на компанията

Име на фирмата: Petissimo ООД (за краткост Petissimo)

Седалище: 7100 Сексард, улица Rákóczi 142-146

Адрес на склада:: 1097 Будапеща, ул. Таблаш 39

Данъчен номер:

Регистрационен номер:

Съд по вписванията: Областен съд - Пещ като Съд по вписванията

Език на договора: Български

Електронни данни за връзка:

Телефонни данни за връзка:

 

2. Данни във връзка с поръчката

2.1. Регистрация

Значителна част от съдържанието на Уеб магазина е достъпна за всички, без регистрация, и покупката е възможна без валидна регистрация. От друга страна, ако желаете да се регистрирате в Уеб магазина, трябва да предоставите следните данни на Petissimo

- Име
- Имейл адрес
- Парола
- Телефонен номер
- Адрес на доставка
- Адрес на фактуриране, ако се различава от адреса на доставка

Petissimo ще Ви уведоми за успешната регистрация по имейл. Имате право по всяко време да изтриете регистрацията си със съобщение, изпратено на info@petissimo.hu .След пристигане на съобщението Petissimo е длъжна незабавно да се погрижи за изтриването на регистрацията. Данните Ви на ползваетел веднага биват изтрити от системата след изтриването на регистрацията, това обаче не засяга съхраняването на данните и документите, свързани с вече подадените поръчки. Данните не могат да бъдат възстановени след изтриването.

Вие отговаряте за запазването в тайна на данните, свързани с достъпа (в особеност паролата). Ако разберете, че по време на регистрацията трето лице неправомерно е получило достъп до паролата Ви, сте длъжни незабавно да я промените, ако е възможно трето лице по какъвто и да е начин да злоупотреби с паролата, сте длъжни своевременно да уведомите Petissimo. Поемате задължение да обновявате личните си данни в случай на нужда с цел тези да бъдат актуални, пълни и да отговарят на действителността.

2.2. Процес на поръчване

1) Поставете в количката продуктите, които желаете да купите. След поставяне в количката съдържанието на количката автоматично се изобразява на екрана Ако желаете да добавите още продукти в количката, в отварящия се прозорец натиснете копчето “Обратно” или “Продължавам да пазарувам”,  и можете да продължите да разглеждате, без съдържанието на количката Ви да се загуби.  В случай, че не бихте искали да закупите повече продукти, натиснете намиращото се в горния десен ъгъл на Уеб магазина копче “Съдържание на количката”, за да проверите списъка на продуктите, поставени в количката. На появилата се страница можете да промените броя на продуктите или даже да ги изтриете , натискайки съответното копче. След посочване на количеството ,съдържанието на количката автоматично се обновява.

Ако всичко в количката е наред, трябва да натиснете копчето “Подаване на поръчка”. На отварящата се страница влизате в Уеб магазина, или се регистрирате, или избирате опцията “Пазаруване без регистрация”. Която и опция да изберете, трябва да попълните отварящия се формуляр или входна страница, и да натиснете копчето “Напред”

3) Начин на прием: (куриерска служба, приемен пункт, лично). След попълването на определения в предишната точка формуляр или влизане може да изберете начина на прием и трябва да натиснете копчето “Напред”

4) Начин на плащане: На отварящата се страница изберете най-подходящия начин на плащане и натиснете “Напред”.

5) Завършване на поръчката: Появява се обобщен екран, където преди окончателното изпращане на поръчката можете за последно да прегледате продуктите, поставени в количката. Тук промени не са възможни вече. Ако според Вас всичко е наред и сте приели Общите договорни условия и Брошурата за обработката на данни -  “Заплащане на поръчката” можете да изпратите поръчката си на Petissimo. Ако след подаването на поръчката бихте искали да въведете промени в нея (например да добавите продукт, в даден случай да изтриете такъв, да промените адреса на доставка или фактуриране, да промените начина на плащане), такава възможност има, докато състоянието на поръчката е необработена. Състоянието на поръчката можете да проследите в точката от менюто “Поръчки” на профилната лента. Ако състоянието на поръчката е “В процес на опаковане” или “В процес на доставка”, Petissimo вече няма възможност да внесе изменения в съдържанието на пакета.

Изпращането на поръчката е възможно и без регистрация! В случай, че бихте искали да се регистрирате, за в бъдеще ще можете да влизате и веднага да подавате поръчките си без да предоставяте данните на доставка и фактуриране! Важно е да следите за точността на предоставените данни, тъй като продуктите ще бъдат отъждествявани и доставяни на основата на тези данни. Регистрацията трябва да извършите само веднъж, след това няма да има нужда да преминавате през тази стъпка отново.

2.3. Поправяне на грешно въведени данни

По време на всеки етап на поръчката и до изпращането на поръчката към Petissimo по всяко време имате възможност да поправите грешно въведените данни, било то в своя профил (изменение на данните на ползвателя), било на страницата на поръчката (например изтриване на поръчката от количката) .За грешка при въвеждането на данни се счита например неправилно посочено количество, поставяне на неправилен продукт в количката, изтриване на продукт от количката, печатна грешка при предоставяне на данните на поръчката, напр. адрес на доставка).

2.4. Обработка на поръчките

Поръчките се обработват в работни дни до 17:00 часа Поръчка може да бъде подадена и извън предоставеното за обработката на поръчките време. Ако това се случи след края на работното време, поръчката бива обработена в следващия работен ден.

2.5. Цена на продукта

Цените на продуктите, показани в уеб магазина, съдържат ДДС и други такси и данъци.  Цените на продуктите не съдържат разходите за доставка. За разходите за доставка можете да се осведомите в точка 2.9. на общите договорни условия Цените на продуктите са показани във форинти.

2.6. Обвързаност с оферта, потвърждение

Изпратената от Вас оферта (поръчка) бива потвърдена незабавно, но не по-късно от 48 часа след пристигането си чрез имейл-потвърждение, изпратен на Вашия имейл адрес, съдържащ предоставените от Вас по време на покупката, съответно регистрацията данни (напр данни за доставка и фактуриране), номера, датата на поръчката, списъка, количеството, цените на поръчаните продукти, кода на използвания купон, размера на намалението, възможния разход по доставка и крайната сума за плащане; Ако едва след изпращането на поръчката към Petissimo забележите грешка във връзка с данните, посочени в имейла-потвърждение, трябва да уведомите Petissimo за това в рамките на един работен ден с цел предотвратяване на изпълнението на нежелани или грешни поръчки.

Освободени сте от обвързаността с поръчката и не сте задължени да закупите продуктите, ако в рамките на 48 часа – не получите от Petissimo имейл-потвърждение във връзка с подадената поръчка. Изпращайки този имейл-потвърждение, Petissimo приема офертата Ви, с което бива сключен валиден договор между Petissimo и Вас.

Petissimo си запазва правото отчасти или цялостно да отхвърли вече приетата поръчка. Поръчки биват изпълнени частично само след съгласуване с Вас. В тези случаи предварително преведената сума бива отчасти или изцяло преведена обратно в рамките на 10 работни дни.

Поръчката се счита за договор, сключен по електронен път и като такъв се ръководи от закон номер 5  от 2013 за Гражданския кодекс, както и закон 108 от 2001 за някои въпроси, свързани с информационното общество. Спрямо договора се прилага "Наредбата на правителството за подробното регулиране на договорите между предприятията"  45 от 26.02.2014, и се взима предвид Директива 2011/83/EU на Европейския Парламент и Съвета за Правата на потребителя.

Договорът се урежда от унгарското право.

2.7. Промоции, намаления, купони

Показаните на страницата www.petissimo.bg, в бюлетина и на други платформи, свързани с уеб магазина www.petissimo.bg промоции, намаления, купони по правило не могат да бъдат използвани заедно.  По време на всяка покупка може да се възползвате само от едно намаление.Това ограничение не се отнася до използването на точките за лоялност, а така също за промоции, за които съвместното използване е разрешено.

Уеб магазинът не е длъжен да изпълнява поръчки, подадени от клиент, регистриран с различни имейл адреси, но отъждествим като един и същ по име, адрес и телефон, и илползващ един и същ купон.

2.8. Начини на плащане

Цената на поръчаните продукти и възможнинте допълнителни разходи, които във всички случаи биват упоменати при поръчката, могат да бъдат платени с предварителен банков превод, безопасно онлайн с банкова карта, в брой, или на куриера с карта или в брой (наложен платеж). При плащане с наложен платеж уеб магазинът ни може да отчете разходи за обработка, за което уведомява потребителя по време на подаването на поръчката, на своята страница.

Разходът за обработка  е на стойност 3,49 лева , за което уведомяваме потребителя по време на подаването на поръчката.

Валидните по временто на покупката подробни условия на плащане могата да бъдат намерени на страницата https://www.petissimo.bg/kak-da-pazaruvash/#nachini , която е част от Общите договорни условия на Petissimo

2.9. Доставка до дома, информация

Срок на доставката:

Точни данни за срока на доставка можете да намерите на списъка с данни на продукта, но обикновено поръчките се изпълняват в рамките на 2-5 работни дни. Очакваната дата на доставка е ориентировъчна, точна дата на доставката ще получите в писмо, след като куриерът вземе пакета от склада ни.  

Ако в една поръчка изберете повече от един продукт, меродавен във всеки случай е най-дългият срок.  Petissimo се старае да се придържа към сроковете на доставка, но не поема отговорност за това, че в даден случай .Petissimo се стреми да спазва срока на доставка , но не може да носи отговорност за ситуации, за които е отговорнакуриерска фирма или доставчик.Petissimo ще ви уведоми за всяко забавяне с писмо на имейл адреса предоставен по време на поръчката или регистрацията.

Начин на доставка:

Уеб магазинът ни използва услугите на  GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai ООД. Пакетите се доставят в работни дни между 8 и 17 часа. Ако в този период не сте вкъщи, е препоръчително да предоставите работния си адрес като адрес на доставка. В този случай трябва да платите стойността на доставката непосредствено на куриера, ако сте избрали плащане с наложен платеж, а в случай на плащане с карта или банков превод към Petissimo предварително. Цялата сума за плащане съдържа всички разходи според обобщението на поръчката и имейла-потвърждение.

В случай, че в посоченото от лицето, извършващо доставката време не се намирате на посочения адрес и затова то не може да достави пакета, куриерът оставя известие на адреса на доставка.  На посочения в известието телефонен номер имате възможност за посочване на нов адрес или време на доставка. Куриерът ще опита още веднъж да достави поръчаните продукти , но ако и вторият опит за доставка е безуспешен, куриерът доставя продуктите обратно на Petissimo. В този случай Petissimo ще се свърже с Вас, за да съгласува по-нататъшните действия.

Призив във връзка с приема на поръчки

Молим при получаването на пакета да го прегледате в присъствието на куриера и ако забележите нарушаване цялоста на опаковката да поискате съставянето на протокол и да не приемате пакета. Petissimo не може да приема рекламации след приема на пакета без протокол. Приемайки пакета от лицето, извършващо доставката, и подписвайки документа, удостоверяващ приема, Вие го приемате в количествено и качествено отношение, което значи, че след приема не може да използвате правото си на отказ, затова соед като лицето, извършващо доставката, си тръгне, Petissimo няма как да приеме рекламацията Ви.

Такса за доставка до дома

Таксата за доставка до дома не съдържа възникналите в определени случаи разходи за обработка, за които можете да се осведомите подробно в точка 2.8. Начини на плащане или на страницата https://www.petissimo.bg/kak-da-pazaruvash/#nachini

Желаните продукти поръчайте само в случай, че можете да платите стойността им при приема от куриера, или с предварителен банков превод, съответно банкова карта. Неприетите и върнати от куриера пакети могат да бъдат изпратени отново  с наложен платеж само в случай на предварително плащане на стойността на пакета! Валидните по време на покупката условия на доставка можете да намерите на страницата https://www.petissimo.bg/kak-da-pazaruvash/#nachini, която е част от Общите договорни условия на Petissimo

2.10. Личен прием на поръчката

Има възможност да дойдете за поръчката си лично, в склада ни в Будапеща, (1097, улица Таблаш 39). Ако по време на поръчката изберете този начин на прием Petissimo ще подготви пакета и ще получите имейл-известие за това точно кога можете да дойдете за пакета си.В случай на личен прием пазим поръчките до 10 дена, след това се анулират.

Работно време:

От понеделник до петък от 10 до 16:30 часа, но във всички случаи съгласувайте предварително с Petissimo, кога бихте искали да дойдете да вземете поръчката си.

3. Гаранция

3.1. Гаранция

Гаранция за дефекти на продукта

В случай на неправилно изпълнение на поръчка от страна на Petissimo можете да изисквате гаранция за дефекти на продукта . В случай на потребителски договор можете в рамките на 2 годишен срок на давност от времето на приема да приложите правото си на гаранция по отношение на неизправности, налични в продуктите във времето на приема им След изтичането на две годишния срок на давност няма да можете да приложите правото си на гаранция за дефекти на продукта. В случай, че договорът не е потребителски, в рамките на едногодишен срок на давност от времето на приема можете да приложите правото си на гаранция за дефекти на продукта.

По свой избор можете да поискате поправка или подмяна, освен ако това искане не може да бъде изпълнено, или изпълнението на това искане би означавало непропорционално големи допълнителни разходи за Petissimo. Ако не подадете заявка за поправка или подмяна, или подаването на такава не е било възможно, можете да изисквате пропорционално понижение на ответната услуга или да отстраните дефекта сами или с помощта на друго лице за сметка на Petissimo, в краен случай можете да се откажете от договора.

Няма възможност за отказ в случай на незначителен дефект.

Можете да промените избрания начин на изпълнение на гаранцията (например вместо поправка можете да поискате подмяна), но сте задължени да поемете разходите, свързани с тази промяна, освен в случай, че такова искане е обосновано, или Petissimo даде причина за него.

Длъжни сте незабавно, но не по-късно от два месеца от откриването на дефекта да съобщите за него на Petissimo.

Правото си на гаранция за дефекти на продукта можете да приложите непосредствено пред Petissimo. В рамките на шест месеца от изпълнението на договора след уведомяване за открития дефект няма друго условие на използването на правото на обезщетение, ако докажете, че сте купили продукта от Petissimo с представяне на фактура или копие от нея. В такъв случай Petissimo е освободен от отговорност само в случай, че опровергае тази презумция, иначе казано докаже, че дефектът се е появил в продукта след предаването му на Вас. Ако Petissimo може да докаже, че причината за дефекта е породена от Ползвателя, не е задължен да изпълни искането Ви за обезщетение. В рамките на шест месеца от изпълнението на договора Вие сте длъжни да докажете, че откритият от Вас дефект е бил наличен в продукта и по времето на изпълнението.

Иска за гаранция покрива целия продукт , а не отделни части.

Гаранция за продукта

Съдържанието на тази точка се отнасят само до лица, които действат извън професията си, независимата си заетост или търговската си дейност ,които купуват, получават, използват, употребяват стоки, или се явяват получатели на търговска комуникация или предложение във връзка със стоката (потребител) .В случай на дефект на продукт (движим имот), ако можете да бъдете счетен за потребител, можете да се възползвате от правото, определено в точка 0, или да подадете иск за обезщетение.  Нямате обаче право да се възползвате от два типа обезщетение едновременно, паралелно.  Иск за обезщетение във връзка с конкретни продукти, или във връзка с поправени части може да бъде подаден непосредствено срещу производителя. В случай на гаранция за продукта можете да поискате само поправка или подмяна на продукта. В случай на гаранция за продукта при иск за обезщетение Вие трябва да докажете дефекта в продукта. Продуктът се смята за дефектен, ако не отговаря на законните изисквания за пуск в обръщение или ако не разполага с характеристиките, посочени от производителя в описанието му. Иска за обезщетение във връзка с продукта можете да подадете в рамките на две години от пуска му в употреба. След изтичането на този срок ще изгубите това си право. След откриване на дефекта сте длъжни незабавно да съобщите за нея на производителя. Дефектът, за който е съобщено в рамките на два месеца от откриването му, се счита за незабавно съобщен. Вие отговаряте за вредите, породени от забавянето в съобщението.

Можете да се възползвате от правото си на обезщетение във връзка с пордукта срещу производителя или разпространителя - Petissimo. Производителят, разпространителят – Petissimo бива освободен от отговорността си във връзка с продукта само, ако докаже, че:

- не е произвел, съответно пуснал в употреба продукта в рамките на търговскта си дейност

- дефектът не е могъл да бъде разпознат с оглед на науката и техниката

- дефектът произхожда от действие, свързано със следване на правна норма или задължителни предписания на властите

 Освобождаване от отговорност на производителят, разпространителят – Petissimo е достатъчна  само с доказване на една от горепосочените причини..

3.2. Гаранция:

Petissimo не разпространява продукти, принадлежащи към стоки за дълготрайна употреба и е предмет на разпоредбите на Правителствения регламент за компенсации 151/2003. (IX. 22.). Ако Petissimo поема доброволно гаранция за времето, предоставено от производителя във връзка с продукт, неприсъстващ в допълнението към горепосочената Правителствена наредба и показан в уеб магазина, Petissimo Ви уведомява за това в описанието на продукта.

Подаване на иск за обезщетение:

Иск за обезщетение може да подадете на следния адрес:

Име: Petissimo ООД
Адрес: 1097 Будапеща, ул. Таблаш 39
Имейл: info@petissimo.bg

Ако посоченият като дефектен продукт не е установен като такъв, Petissimo не може да бъде задължен да предостави гаранция за него.

4. Право на отказ

Съдържанието на тази точка се отнасят само до лица, които действат извън професията си, независимата си заетост или търговската си дейност ,които купуват, получават, използват, употребяват стоки, или се явяват получатели на търговска комуникация или предложение във връзка със стоката (потребител). Потребителят има право в случай на договор за покупко-продажба на продукта без обосновка да се откаже от:

А) продукта
Б) последно доставения продукт, в случай на повече доставени продукти, в рамките на четиринадесет (14) дни от посоченото от Потребителя, и различно от превозвача трето лице

Потребителят има право да използва правото си на отказ в периода между сключването на договора и деня на прием на продукта. Потребителят няма право на отказ в случай на продукт със затворена опаковка, който по здравословни или хигиенични съображения след отваряне не може да бъде изпратен обратно (напр. храна за животни, хранителни добавки, козметични, лечебни продукти и такива, които могат да бъдат разпространявани само в пакети. Не може да се очаква такива предмети да бъдат приети обратно от търговеца, ако Потребителят е разтворил опаковката, непосредствено защитаваща продукта, или е започнал употребата му по предназначение, защото в такъв случай не може да бъде изключено съприкосновението на продукта с човешкото тяло или телесна влага, както и бактерии, хигиеничното или здравословното качество на продукта вече не може да бъде гарантирано.

4.1. Процедура на възползване от правото на отказ

Ако Потребителят желае да се възползва от правото на отказ, трябва да предостави декларация, изразяваща намерението му да се откаже, по поща, телефон или електронен път, използвайки данните за връзка, предоставени от Petissimo в точка 1 на Общите договорни условия. За тази цел Потребителят може да използва прикачената към имейла-потвърждение или достъпна на връзката по-долу примерна декларация за отказ Потребителят се възползва от правото си на отказ, ако преди изтичането на горепосочения срок изпрати декларацията си за отказ на Petissimo.

Потребителят е длъжен да докаже, че се е възползвал от правото си на отказ в съответствие с разпоредбите, описани в точка 5 .И в двата случая Petissimo незабавно уведомява Потребителя за пристигането на декларацията му за отказ. При отказ в писмен вид той трябва да се счита за използван в срок, ако Потребителят изпрати декларацията на Petissimo в рамките на 14 календарни дни .В случай на съобщение изпратено по пощата Petissimo взима предвид датата на подаване, в случай на съобщение по имейл или телефон датата на изпращане .Потребителят подава декларацията като препоръчано писмо, за да обезпечи достоверността на датата на подаване.

В случай на отказ Потребителят е длъжен да занесе лично, по пощенски път или по куриер  продукта в посочения адрес точка 1. склад на Petissimo без необосновано закъснение, но най-късно в рамките на 14 дни от предоставянето на декларацията си за отказ. Срокът се счита за спазен, ако преди изтичането на 14 дневния срок изпрати продукта по пощата или го предаде на поръчания куриер. Разходите по изпращането на продукта на адреса на Petissimo се поемат от Потребителя.

След пристигането на пакета в склада на Petissimo се регистрира отварянето на пакета и прегледът на обратно изпратения продкт.  Petissimo не може да приеме продукт, изпратен обратно с наложен платеж. Освен разходите по изпращането на продукта Потребителят не е задължен да поема други разходи, свързани с отказа. Ако Потребителят се откаже от договора, Petissimo незабавно, но най-късно в рамките на  14 дни от предоставянето на декларацията му за отказ възвръща всички, свързани с поръчката разходи, включително разходите по доставката, с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от това, че Потребителят е избрал начин за доставка, различен от предложените от Petissimo. Доставчикът има право да задържи заплащането дотогава, докато не получи обратно продукта, или Потребителят не докаже , че го е изпратил: Petissimo взима предвид по-ранната от двете дати.

По време на връщането доставчикът използва начина за плащане, използван по време на първичната сделка, освен ако Потребителят изрично се съгласи да приеме друг начин на плащане. Потребителят не поема допълнителни разходи, свързание с този начин на плащане.

Потребителят може да бъде подведен под отговорност за настъпилото намаление на стойността на продукта само ако то е настъпило в следствие на употреба, превишаваща необходимата за определянето на типа, характеристиките и функционирането на продукта употреба. При отсъствие на информация за правото на отказ Потребителят има право да се възползва от правото си на отказ в срок от 12 месеца, при условие, че Petissimo предостави информация за правото на отказ на твърд носител. В този случай срокът за отказ изтича на четиринадесетия ден от уведомлението.

5. Обработка на жалби

Потребителят може да подаде жалба във възка с предоставянето на стоки (услуги) на потребители от страна на Уеб магазина, както и непосредствено свързани с продажбите поведение, дейност, пропуски в устен или писмен вид 

Имейл info@petissimo.bg
Телефоне номер: 06 1 999-4630
Кореспонденция: 1097 Будапеща, ул. Таблаш 39

По силата на действащите правни норми Petissimo веднага разглежда жалбата, и в случай на нужда отстранява причината й, ако естеството на жалбата го позволява .Ако не сте съгласни с начина на обработката на жалбата, или незабавното разглеждане на жалбата не е възможно, Petissimo незабавно съставя протокол за жалбата Ви и за становището си по нея, и предава едно копие:

А) Лично на Вас на място, в случай, че жалбата е била подадена лично
Б) В случай , че жалбата е била подадена по телефона, молим да я направите писмена, за да се действа според разпоредбите свързани с писмените жалби

В случай, че жалбата е била подадена по телефона, тя задължително получава уникален номер за отъждествяване, което спомага за намирането на жалбата.  Длъжни сме да Ви съобщим този номер.  Petissmo са длъжни да разгледат писмената жалба в рамките на тридесет дни от пристигането й и по същество да й отговорят. Ако Petissmo отхвърли жалбата, е длъжно да обоснове становището си в отговора отнасящ се до отхвърлянето Petissmo е длъжно да съхранява копие от съставения във връзка с жаблата протокол и отговора в продължение на пет години.

6. Други възможности да се възползвате от правата си:

Ако възникналия между Вас и Petissimo правен спор не бъде разрешен в течение на преговорите Ви с Petissimo, можете да започнете правен процес, а в случай на потребителски правен спор имате на разположение следните възможности да се възползвате от правата си:

- Подаване на оплакване към властите, отогворни за защита на потребителите
- Започване на процедура на Помирителен орган
Помирителен орган на област Пещ
Адрес: 1119 Будапеща, бул Етеле 59-61. II. ет.. 240.
Работно време: от вторник до четвъртък 9:00 - 14:00
Телефон, факс (+36-1) 269-0703
Имейл pmbekelteto@pmkik.hu

При приложението на праворазпоредбите, свързани с Помирителния орган, като потребител може да бъде окачествена гражданска организация, църква, жилищна кооперация, много малко, малко и средно по големина предприятие, който според закона купува, поръчва, получава, употребява, използва стока, или е получател на свързаното със стоката съобщение, предложение

7. Отговорност:

Използвате уеб магазина изключително на своя отговорност, и приемате, че Petissimo не поема отговорност за възникналите по време на употребата имуществени и неимуществени вреди отвъд умишлено причинените,а също така носещите вреда на човешкия живот, телесната цялост или здравето нарушения на договора.

Petissimo изключва всяка отговорност за поведението на ползвателя на Уеб магазина Вие трябва да се погрижите за това употребата на Уеб магазина да не ощетява правата на трети лица и да не нарушава праворазпоредбите нито пряко,нито косвено. Вие сте напълно и единствено отговорен за поведението си, в такъв случай Petissimo в пълна степен сътрудничи със съответните власти за разследване на правонарушенията.

Страниците на обслужване могат да съдържат връзки (линкове), които да водят към други доставчици на услуги. Petissimo не поема отговорност за начина, по който доставчиците практикуват защитата на данните.

Petissimo не поема отговорност за възможните изменения в описанията на продукти, свързани с производителя, или настъпили без предизвестие по други, независещи от него причини. Ако забележите неприемливо съдържание  в Уеб магазина, сте длъжни незабавно да съобщите за това на Petissimo. Ако Petissimo намери съобщението за обосновано, действайки добросъвестно, има право незабавно да изтрие или промени информацията.

8. Авторски права

Уебсайтът като цяло, неговите графични елементи,текстове, технически решения, както и елементите от Обслужването подлежат на защита на авторските права и законите за правата на интелектуална собственост. Petissimo е притежателят на авторските права и оторизиран потребител на онлайн магазина, както и на цялото достъпно съдържание, което се представя чрез различни услуги за електронна търговия (включително всички графични и други материали, оформление ,идеи ,използване на софтуер на сайта).

Записът на съдържанието на уеб магазина или отделни негови части на физически или друг носител, както и разпечатката им са разрешение за лични цели или с предварителното писмено разрешение на Petissimo. Употребата за лични цели – например съхранение в база данни, разпространение, обнародване или качване на страница, откъдето могат да бъдат свалени са възможни само след предварителното писмено разрешение на Petissimo.

Отвъд изрично посочените в настоящите Общи договорни условия за права на регистрацията, използването на уеб магазина, или други разпоредби на настоящите Общи договорни условия не Ви предоставят право да изпозвате или употребявате показаните на страницата на Уеб магазина търговска или запазена марка.  Отвъд принадлежащите към употребата на уеб магазина по предназначение, необходимо за тази цел размножение и копиране за лични цели нито едно интелектуално творение не могат да бъдат използвани или употребявани без предварителното писмено разрешение на Petissimo.

Използвайки услугите Вие приемате,че Petissimo може да употреби предоставените от Вас при използването на услугите данни в рамките, определени от закона за Защита на данните.

9. ЕДНОСТРАННО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ

9.1. Petissimo си запазва правото на промени в цените и Общите договорни условия. Възможните изменения влизат в сила в момента на появяването си в уеб магазина, и при всяко пазаруване биват приети действащите в съответния момент условия.

9.2. Petissimo  има право да промени настоящите Общи договорни условия едностранно, едновременно уведомявайки за това потребителите на страницата на уеб магазина .Изменените разпоредби влизат в сила спрямо Вас, когато за пръв път използвате Уеб магазина.След влизането им в сила, трябва да бъдат прилагани за поръчки, подадени след изменението.

10. ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ

10.1. До изплащането на цялата цена продуктът остава в собственост на Petissimo. Ако продуктът  по каквато и да е причина попадне във Вашето притежание преди изплащането на цялата сума, сте отговорни пред Petissimo за всяка вреда, за покриването на която не може да бъде задължен никой.

11. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. Petissimo си запазва правото по всяко време да извърши всякакви поправки в уеб магазина, без предупреждение и да премести уеб магазина под друг домейн.

11.2. Заявявайки поръчка, потребителят се съгласява с възможността да предостави лична оценка на закупения продукт чрез връзка, изпратена по имейл.

Настоящите Общи договорни условия влизат в сила на: