Уважаеми Клиенти! Бихме искали да Ви информираме, че кол центърът ни няма да работи от 24. до 29. май (от петък до сряда). Моля, изпратете Вашите запитвания на нашия имейл адрес info@petissimo.bg. Благодарим Ви за разбирането!

Правна информация

Авторски права

Собственост на информацията

Заявяваме, че Petissimo.bg и партньорите му притежават информацията, публикувана на страницата ни. Съдържанието на страницата на Petissimo.bg  и оформлението й се защитават от международни нормативни актове. Читателите ни могат свободно да четат цялата публикувана на страницата ни информация, с цел по-късен преглед могат да свалят или запазват каквото и да е на компютъра си, да показват информация на приятели, роднини, познати, да я разпространяват и използват. Забранено е да се изтрива от търсените и свалени страници свързаната с право на собственост, в даден случай патент информация, а също така продажбата на информацията, добита от нас – не само от страницата ни, както и каквото и да е изменение в нея и повторното й показване.Запазваме всичките си допълнителни права свързани с публикувания материал, които в случай на нужда защитаваме и по съдебен път.

Запазени марки и имена

При посещение на страницата ни често можете да срещнете запазени имена на фирми и продукти. Тези запазени имена във всички случаи се явяват изключителна собственост на компаниите собственици, и във всички случаи без изрично упоменаване ги разглеждаме като запазени марки . За употребата на собствения ни запазен знак във всички случаи трябва да поискате писменото ни съгласие. Цялата информация предоставена на сайта е защитена по силата на авторското право. Никой не може да използва собствените ни запазени имена и домейн с търговски цели, а така също за въведение в заблуда и уронване на престижа и името на Petissimo.bg

Позоваване/връзка към Petissimo.bg

Обикновено се радваме, ако някой постави на страницата си връзка към Petissimo.bg, но в случай, че някой иска да използва Petissimo.bg страницата, или която и да е част на която и да е страница като рамково приложение на собствената си страница, трябва да поиска писмено разрешение. Разграничаваме се от случаите, в които връзки към нас са поставени в страници, работещи незаконно, или показващи неприлични или обидни съдържания. Предприемаме мерки срещу употребата на всяка връзка, вредяща на доброто име и интереси на Petissimo.bg.

Комтютърни програми и приложения

В някои случаи предлагаме да свалите от страницата ни някои програми и описанията им. Те във всички случаи са интелектуална собственост на Petissimo.bg или фирмата, притежаваща съответния лиценз. Осигуряването на възможност за сваляне в никакъв случай не означава предоставянето на право на собственост. Лицето, свалящо програмите и документацията във всички случаи може да използва даденото приложение само в рамките на лиценза. Обръщаме вниманието на потребителя върху това, че винаги прилагаме правните условия, свързани с отделните продукти, и не можем да приемем аргумент, според който някой не е наясно с тях, защото не ги е прочел. Независимо от условията на лиценз във всички случаи е забранен всякакъв вид разкодиране и в даден случай изменение на така свалените продукти и документи и употребата им за каквато и да е цел.