Пакетите над 5 кг могат да бъдат заплатени само онлайн, с банкова карта!

Правна информация

Авторски права

Собственост на информацията

Заявяваме, че Petissimo.bg и партньорите му притежават информацията, публикувана на страницата ни. Съдържанието на страницата на Petissimo.bg  и оформлението й се защитават от международни нормативни актове. Читателите ни могат свободно да четат цялата публикувана на страницата ни информация, с цел по-късен преглед могат да свалят или запазват каквото и да е на компютъра си, да показват информация на приятели, роднини, познати, да я разпространяват и използват. Забранено е да се изтрива от търсените и свалени страници свързаната с право на собственост, в даден случай патент информация, а също така продажбата на информацията, добита от нас – не само от страницата ни, както и каквото и да е изменение в нея и повторното й показване.Запазваме всичките си допълнителни права свързани с публикувания материал, които в случай на нужда защитаваме и по съдебен път.

Запазени марки и имена

При посещение на страницата ни често можете да срещнете запазени имена на фирми и продукти. Тези запазени имена във всички случаи се явяват изключителна собственост на компаниите собственици, и във всички случаи без изрично упоменаване ги разглеждаме като запазени марки . За употребата на собствения ни запазен знак във всички случаи трябва да поискате писменото ни съгласие. Цялата информация предоставена на сайта е защитена по силата на авторското право. Никой не може да използва собствените ни запазени имена и домейн с търговски цели, а така също за въведение в заблуда и уронване на престижа и името на Petissimo.bg

Позоваване/връзка към Petissimo.bg

Обикновено се радваме, ако някой постави на страницата си връзка към Petissimo.bg, но в случай, че някой иска да използва Petissimo.bg страницата, или която и да е част на която и да е страница като рамково приложение на собствената си страница, трябва да поиска писмено разрешение. Разграничаваме се от случаите, в които връзки към нас са поставени в страници, работещи незаконно, или показващи неприлични или обидни съдържания. Предприемаме мерки срещу употребата на всяка връзка, вредяща на доброто име и интереси на Petissimo.bg.

Комтютърни програми и приложения

В някои случаи предлагаме да свалите от страницата ни някои програми и описанията им. Те във всички случаи са интелектуална собственост на Petissimo.bg или фирмата, притежаваща съответния лиценз. Осигуряването на възможност за сваляне в никакъв случай не означава предоставянето на право на собственост. Лицето, свалящо програмите и документацията във всички случаи може да използва даденото приложение само в рамките на лиценза. Обръщаме вниманието на потребителя върху това, че винаги прилагаме правните условия, свързани с отделните продукти, и не можем да приемем аргумент, според който някой не е наясно с тях, защото не ги е прочел. Независимо от условията на лиценз във всички случаи е забранен всякакъв вид разкодиране и в даден случай изменение на така свалените продукти и документи и употребата им за каквато и да е цел.