Пакетите над 5 кг могат да бъдат заплатени само онлайн, с банкова карта!
Strantel таблетки за котки A.U.V

Strantel таблетки за котки A.U.V

Strantel е таблетка за лечение на инфекции, причинени от нематоди и тении при котки.

Подробно описание на продукта
Цена с ДДС: От 23 лв
Strantel таблетки за котки A.U.V 8 бр

Strantel таблетки за котки A.U.V 8 бр

8 бр
Цена: 23 лв (2.88 лв / бр)
0.24 точки за лоялност
Доставка: 5 работни дни?
Такса за доставка: таблица на таксите?
бр: В количката
На склад
Описание на продукта

Strantel е таблетка за лечение на инфекции, причинени от нематоди и тении при котки.

Strantel 230/20 мг ароматизирана филмирана таблетка за котки A.U.V.

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА, И АКО ОТ ТОВА Е РАЗЛИЧНО, НА ОТГОВОРЕН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИ ПРОИЗВОДИТЕЛ:

Притежателя на разрешението за пускане на пазара и отговорен за освобождаването на партиди производител:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

Loughrea,

Co. Galway,

Ireland (Ирландия)

 

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ:

Strantel 230/20 мг ароматизирана филмирана таблетка за котки A.U.V. пирантел, празиквантел

 

3. НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ДРУГИ СЪСТАВКИ:

Всяка таблетка съдържа 230 мг пирантел ембонат и 20 мг празиквантел.

Бели, двойно изпъкнали покрити таблетки, с пречупване от едната страна и гладка повърхност от другата.

 

4. ПОКАЗАНИЯ:

За лечение на смесени инфекции, причинени от следните стомашно-чревни нематоди и видове тения:

- Нематоди; Toxocara cati, Toxascarís leonina,

- Тении; Dipylidium caninum, Taenia iaeniaefonnis, Echinococcus multilocularis.

 

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Не използвайте едновремено с продукти съдържащи пиперазин.

Да не се използва при котки на възраст под 6 седмици.

Да не се използва в случай на известна свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества.

 

6. НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ:

Не са познати.

Ако забележите някакво нежелателно сериозно въздействие или други ефекти, които не са описани в тази листовка, моля уведомете Вашия ветеринарен лекар.

 

7. ЦЕЛЕВИ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ

Котка

 

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Дозировка:

Препоръчваните дози са: 20 мг пирантел (57.5 мг/кг пирантел ембонат) и 5 мг/кг празиквантел. Това съответства на 1 таблетка на 4 кг телесно тегло.

телесно тегло Брой на таблетки

1,0-2,0 кг            1/2

2,1-4,0 кг            1

4,1-6,0 кг            1 1/2

6,1-8,0 кг            2

 

Начин на приложение и продължителност на лечението:

За еднократна перорална употреба.

Таблетката може да се дава директно на котката или, ако е необходимо, да се смесва с храна.

В случай на нематодна инфекция, особено при котенца, не можем да очакваме пълно елиминиране на паразитите, така че рискът от инфекция на човека може да се запази. Следователно, до 2-3. седмици след отделянето, лечението трябва да се повтори с подходящи средства против нематоди, на 14-дневни интервали.

 

9. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОБРО ПРИЛОЖЕНИЕ

За правилно дозиране, телесното тегло трябва да се определи възможно най-точно.

 

10. ВРЕМЕ НА ИЗЧАКВАНЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Не може да се тълкува.

 

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ:

Да се пази от достъп на деца.

Съхранявайте този ветеринарномедицински продукт само във фолиото и не изхвърляйте неизползваните таблетки.

Съхранявайте блистера в кутията.

 

12. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Специални предупреждения за всички целеви видове животни.

Не трябва да се използва по време на бременност, но може да се използва по време на кърмене.

При дози, по-високи от 5 пъти от препоръчваната доза, се съобщава за симптоми на непоносимост като повръщане.

Резистентност към определена антихелминтна група може да се развие след често повтарящо се лечение с медикаменти от групата на антихелминт .

Бълхите са домакини на обикновени видове тения, Dipylidium caninum.

Инфекцията с тения се повтаря, ако няма защита срещу хост-гостоприемници, като бълхи, мишки и др.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт при животните

В случай на инцидентно поглъщане на таблетката, потърсете медицинска помощ и покажете инструкции за употреба.

За да се гарантира правилната хигиена, лицето, което непосредствено дава таблетката на котката, или я смесва в храната й трябва да измие старателно ръцете си.

Само за ветеринарна употреба.

 

13. ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНИ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ НЕГО (АКО Е НЕОБХОДИМО)

Попитайте лекуващия ветеринарен лекар, как да унищожите излишните ветеринарни лекарства. Тези предпазни  мерки защитават околната среда.

 

14. ДАТА НА ПОСЛЕДНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

16. декември, 2016.г.

Ако забележите някакво нежелано сериозно въздействие или други ефекти, които не са описани в тази листовка, моля уведомете Вашия

ПОТРЕБИТЕЛСКИ МНЕНИЯ