Пакетите над 5 кг могат да бъдат заплатени само онлайн, с банкова карта!
Aniprantel Cat таблеткиAniprantel Cat таблетки

Aniprantel Cat таблетки

Aniprantel Cat 230/20 таблетки за обезпаразитяване за котки.

Подробно описание на продукта
Цена с ДДС: От 9.90 лв
Aniprantel Cat таблетки 10 бр.

Aniprantel Cat таблетки 10 бр.

10 бр.
Цена: 9.90 лв (0.99 лв / бр)
0.1 точки за лоялност
Доставка: 5 работни дни?
Такса за доставка: таблица на таксите?
бр: В количката
На склад
Описание на продукта

Aniprantel Cat 230/20 таблетки за обезпаразитяване за котки.

НАИМЕНОВАНИЯ НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ДРУГИ СЪСТАВКИ

Една таблетка съдържа:

Активни съставки:

  • Пирантел ембонат 230 mg
  • Празиквантел 20 mg

Предложения за употреба:

Широкоспектърен антихелминтик за лечение на смесени инвазии с нематоди и тении при котки:

- Заразяване с кръгли червеи: Toxocara cati, Toxascaris leonina (също и срещу млади форми)

- Заразяване с дървеници: Ancylostoma tubaefonne, Uncinaria stenocephala

- Заразяване с тении: Echinococcus multilocularis, Taenia spp., DipyHdium caninum (също срещу млади индивиди)

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Да не се използва при свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества.

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ: 

Остра токсичност на препарата > 2000 mg/kg телесно тегло. При проучванията за поносимост с целеви животни нито един от изследваните клинични, хематологични или биохимични параметри не показва значителни промени дори след петкратно предозиране. При клиничните проучвания не са наблюдавани странични ефекти.

Ако забележите някаква нежелана реакция, дори да не е посочена в тези инструкции за употреба, или ако смятате, че продуктът не е подействал, информирайте лекуващия ветеринарен лекар.

ЦЕЛЕВИ ЖИВОТИНСКИ ВИД(И): 

-Котка

ДОЗИРОВКА, НАЧИН(И) НА ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ВСЕКИ ЦЕЛЕВИ ВИД

Дозировка: 1 таблетка на 4 kg телесно тегло

< 2 kg 1/2 таблетка

2-4 кг 1 таблетка

4-8 кг 2 таблетки

Начин на приложение: За орална употреба. Таблетките могат да се прилагат директно в устата или в подходяща храна (парче месо, колбас и др.).

ПРЕПОРЪКА ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА

За рутинно обезпаразитяване е достатъчна 1 процедура.

Поради риска от повторна инфекция профилактичното лечение трябва да се провежда на всеки 3 месеца.

ПЕРИОД НА ОТТЕГЛЯНЕ

Не е приложимо.

СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Съхранявайте в оригиналната опаковка при 25°C.

Този ветеринарномедицински продукт трябва да се използва само в рамките на срока на годност, посочен върху фолиото и върху картонената опаковка!

Срокът на валидност изтича на последния ден от месеца.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ(Я): Специални предупреждения за всеки целеви вид:

Бълхите са често срещан вид тения, междинен гостоприемник на DipylicHum caninum.

При липса на борба с междинните гостоприемници (напр. бълхи, мишки и др.), заразяването с тения със сигурност ще се повтори.

Трябва да се внимава да се избягват следните действия, тъй като те могат да увеличат риска от резистентност и в крайна сметка да доведат до неефективно лечение:

- твърде честа, многократна употреба на антихелминти от една и съща група за продължителен период от време,

- недостатъчно дозиране поради подценяване на телесното тегло или неподходяща употреба на продукта.

Специални предпазни мерки за третирани животни:

Продуктите, съдържащи апирантел, трябва да се прилагат само с повишено внимание при кахектични животни.

Специални предпазни мерки за лицето, което работи с животните:

Трябва да се спазват общи предпазни мерки за безопасност.

В случай на случайно поглъщане незабавно потърсете лекарска помощ, като покажете инструкциите за употреба или етикета на продукта.

В случай на известна свръхчувствителност към празиквантел или пирантел ембехенат, избягвайте контакт с ветеринарния лекарствен продукт.

Животните трябва да се държат на закрито в продължение на 24 часа след прилагането на таблетките и всички фекалии, червеи, отливки от червеи, яйца трябва да се изхвърлят.

Препоръчва се средата на животното да се почиства и дезинфекцира често, а ръцете да се мият старателно. Децата трябва да се държат далеч от котките в продължение на няколко дни след лечението.

Ехинококозата е опасна и за хората. Тъй като ехинококозата е болест, подлежаща на съобщаване в Световната организация за здравеопазване на животните (OIE), се прилагат специфични насоки за лечение, грижи и защита на хората, които трябва да се получат от съответния компетентен орган.

Бременност: Може да се използва по време на бременност.

Лекарствени взаимодействия и други взаимодействия:

Поради антагонистичния ефект между пирантеловата база и пиперазиновите съединения, продуктът не трябва да се използва едновременно с пиперазин. По същия начин не трябва да се използва в комбинация с органофосфорни естери и диетилкарбамазин. Поради механизма на действие и токсикологичните характеристики, сходни с тези на пирантел, съвместното приложение с морантел и левамизол трябва да се избягва.

Предозиране (симптоми, спешни процедури, антидоти):

Предозирането на препарата е много рядко в практиката поради широкия терапевтичен обхват на препарата. Ако се появят симптоми, предполагащи токсичен ефект, дължащ се на екстремно предозиране, трябва да се проведе симптоматично лечение, ако е необходимо.

Несъвместимости: Не е известно.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ МНЕНИЯ