Пакетите над 5 кг могат да бъдат заплатени само онлайн, с банкова карта!
Vectra Felis капков разтвор за котки
сега
-10%
Vectra Felis капков разтвор за котки
Vectra Felis капков разтвор за котки
Vectra Felis капков разтвор за котки
Vectra Felis капков разтвор за котки
Vectra Felis капков разтвор за котки
Vectra Felis капков разтвор за котки
Vectra Felis капков разтвор за котки
Vectra Felis капков разтвор за котки
Vectra Felis капков разтвор за котки
Vectra Felis капков разтвор за котки
Vectra Felis капков разтвор за котки

Vectra Felis капков разтвор за котки

Vectra Felis 423 мг/42,3 мг капков разтвор за котки

Подробно описание на продукта
Защита от бълхи
Защита до 1 месец
Цена с ДДС: От 46.90 лв ? От 42.20 лв
-10 %Vectra Felis капков разтвор за котки 3 x 0,9 мл

Vectra Felis капков разтвор за котки 3 x 0,9 мл

3 x 0,9 мл
Цена: 46.90 лв (15.63 лв / бр)? Цена с намаление: 42.20 лв (14.07 лв / бр)
0.43 точки за лоялност
Доставка: 5 работни дни?
Такса за доставка: таблица на таксите?
бр: В количката
На склад
Описание на продукта

Vectra Felis 423 мг/42,3 мг капков разтвор за котки

Активни съставки:

Съдържание на капков разтвор от 0,9 мл:

Динотефуран 423 мг

Пирипроксифен 42,3 мг

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

Фармацевтична форма:

Капков разтвор.

Безцветен до бледожълт разтвор.

Показания за употреба, посочващи целевия вид:

За лечение и профилактика на зарази с бълхи при котки (Ctenocephalides felis).

Лечението предпазва от заразяване с бълхи за един месец. Продуктът предотвратява развитието на бълхи в околната среда на котката в продължение на три месеца след прилагане, като инхибира развитието на възрастни форми.

Продуктът може да се използва като част от стратегия за лечение на алергия към бълхи (FAD).

Противопоказания:

Да не се използва при котки или кученца с тегло под 0,6 кг. Да не се използва в случай на свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества.

Специални предупреждения за всеки целеви вид:

Всички котки в домакинството трябва да бъдат лекувани. Кучетата в домакинството трябва да се лекуват само с ветеринарномедицински продукт, който е одобрен за употреба при кучета.

Бълхите често се заселват в леглото и обичайните места за почивка като килими и мека мебел. В случай на масивна паразитна инфекция, като част от борбата с бълхите, тези зони трябва да се третират с подходящ инсектицид едновременно с предприемането на мерките за борба и след това редовно да се почистват с прахосмукачка.

Специални предпазни мерки при употреба:

Специални предпазни мерки за употреба при третирани животни

Безопасността на продукта не е проучвана при котки на възраст под 7 седмици или с тегло под 0,6 кг.

Трябва да се внимава продуктът да достигне до зона, където котката не може да се оближе (вижте раздел 4.9) и да се гарантира, че животните не се облизват веднага след третирането.

Трябва да се внимава съдържанието на капковото средство или приложения продукт да не попадне в очите на третираната котка и/или друго животно.

Не са провеждани проучвания при болни или изтощени котки, поради което ветеринарномедицинският продукт трябва да се използва само при такива животни според анализа полза/риск от лекуващия ветеринарен лекар.

Ефектът от измиването с шампоан върху ефективността на продукта не е проучван.

Специални предпазни мерки, които трябва да се вземат от лицето, прилагащо ветеринарномедицинския продукт на животните

Измийте добре ръцете веднага след употреба.

Този ветеринарномедицински продукт причинява дразнене на кожата и очите. Избягвайте контакт с кожата.

В случай на случаен контакт с кожата, измийте незабавно със сапун и вода.

В случай на случаен контакт с очите, изплакнете обилно с вода.

Ако дразненето на кожата или очите продължава и в случай на случайно поглъщане, незабавно потърсете медицинска помощ и покажете листовката или етикета на лекаря.

В случай на известна свръхчувствителност към динотефуран, пирипроксифен или диметилсулфоксид, трябва да се избягва контакт с ветеринарномедицинския продукт.

Третираните животни не трябва да бъдат изложени поне осем часа след приложението. Затова е препоръчително животното да се третира вечер. Третираните животни не трябва да се оставят да спят със стопаните си, особено деца, в деня на лечението.

Използваните капкови дозатори трябва да се изхвърлят незабавно и да се съхраняват на място, недостъпно за деца.

Странични ефекти (честота и сериозност):

На мястото на нанасяне могат да се наблюдават временни естетични ефекти (накиснато, прилепнало покритие и бели отлагания), които продължават до 7 дни, но тези ефекти обикновено не се забелязват след 48 часа. Тези промени не засягат безопасността или ефикасността на продукта.

Рядко се наблюдава лек пърхот, временно зачервяване и загуба на коса, но тези симптоми обикновено преминават от само себе си.

Честотата на нежеланите реакции се определя с помощта на следната конвенция:
- много чести (засягат повече от 1 животно на 10)
- чести (засягат повече от 1 животно на 100, но по-малко от 10)
- нечести (засягат повече от 1 животно на 1000, но по-малко от 10)
- редки (засягат повече от 1 животно на 10, но по-малко от 10)
- много редки (засягат по-малко от 1 животно на 10 000, включително изолирани случаи).

Употреба по време на бременност, кърмене или яйценосене:

Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е установена при възрастни женски котки по време на бременност и кърмене, поради което ветеринарномедицинският продукт трябва да се използва при бременни и кърмещи котки само според анализа полза/риск от лекуващия ветеринарен лекар.

Лабораторни проучвания при плъхове и зайци с динотефуран или пирипроксифен не показватдоказателства за токсични за майката, тератогенни или фетотоксични ефекти.

При плъхове динотефуранът преминава през млечно-кръвната бариера и се екскретира в млякото.

Дозировка и начин на приложение:

Дозировка:

Препоръчителната минимална доза е 42,3 мг динотефуран и 4,23 мг пирипроксифен на килограм телесно тегло.

За котки с тегло от 0,6 до 10 кг, дозата, прилагана по време на лечението, е 42,3 до 705 мг динетофуран и 4,23 до 70,5 мг пирипроксифен на килограм телесно тегло.

Начин на приложение:

Капки.

Трябва да се внимава да се използва ветеринарномедицинският продукт само върху непокътната кожа.

Схема на лечение:

След еднократна доза ветеринарномедицинският продукт предпазва от повторно заразяване с бълхи в продължение на един месец и предотвратява растежа на бълхи в околната среда на котката в продължение на три месеца след прилагане, като инхибира развитието на възрастни форми. Ако има голяма вероятност от повторно заразяване, необходимостта и честотата от повторно лечение ще се определят от лекуващия ветеринарен лекар.

Предозиране (симптоми, спешни процедури, антидоти), ако е необходимо:

Освен преходно зачервяване и сухота на мястото на приложение, не са наблюдавани клинично значими нежелани реакции при здрави котки на възраст 7 седмици или повече, които са получавали четири пъти максималната препоръчвана доза локално на интервали от две седмици.

В случай на случайно поглъщане могат да се появят преходни реакции като повръщане, необичайни изпражнения и повръщане, но трябва да отзвучат в рамките на 4 часа без лечение.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ МНЕНИЯ