Пакетите над 5 кг могат да бъдат заплатени само онлайн, с банкова карта!
Fypryst Combo спот он за котки, фретки и порове

Fypryst Combo спот он за котки, фретки и порове

Fypryst Combo е разтвор за промивка за лечение на заразяване с бълхи и свързаното с тях заразяване с кърлежи и/или косопад при котки и порове.

Подробно описание на продукта
Защита от кърлежи
Защита от бълхи
Защита от въшки
Цена с ДДС: От 10.90 лв
Fypryst Combo спот он за котки, фретки и порове 1 x 0,5 мл

Fypryst Combo спот он за котки, фретки и порове 1 x 0,5 мл

1 x 0,5 мл
Цена: 10.90 лв (10.90 лв / бр)
0.11 точки за лоялност
Временно не е в наличностСъобщение
Описание на продукта

Fypryst Combo е разтвор за промивка за лечение на заразяване с бълхи и свързаното с тях заразяване с кърлежи и/или косопад при котки и порове.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Fypryst Combo 50 mg/60 mg перорален разтвор за котки и порове A.U.V.

1. ДО ТИТУЛЯРЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ И, АКО Е РАЗЛИЧЕН

ИМЕ И АДРЕС НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ОТГОВОРЕН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ПАРТИДАТА, АКО Е РАЗЛИЧЕН

Притежател на разрешението за търговия и производител, отговорен за освобождаването на партидата:

KRKA, d.d.,Novo mesto

Smarj eska cesta

6 8501 Ново место - Словения

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Fypryst Combo 50 mg/60 mg перорален разтвор за котки и порове A.U.V.

фипронил, S-метопрен

3. НАИМЕНОВАНИЯ НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ДРУГИТЕ СЪСТАВКИ

Съдържа една пипета от 0,5 ml:

Активни вещества:

Фипронил 50 mg

S-metoprene 60 mg

Помощни вещества:

Бутилхидроксианизол (Е320) 0,1 mg

Бутилхидрокситолуен (Е321) 0,05 mg

Бистър, жълт разтвор.

ИНДИКАЦИЯ(И) 4

За котки:

За лечение само на заразяване с бълхи и свързано с тях заразяване с кърлежи и/или косопад:

- Ефект срещу бълхи (вид Ctenocephalicles). Инсектицидната активност срещу нови инфекции, причинени от възрастни бълхи, е с продължителност 4 седмици. Размножаването на бълхите се предотвратява чрез потискане на развитието на яйцата, снесени от възрастните бълхи (овициден ефект), и на ларвите и какавидите, които се излюпват от тези яйца (ларвициден ефект) в продължение на 6 седмици след приложението.

- Ефект срещу кърлежи (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus). Експерименталните данни показват, че продуктът има мицидно действие срещу кърлежи до 2 седмици.

- Ефект срещу акари по косата (Felicola subrostratus).

Продуктът може да се използва като част от стратегията за лечение на алергичен дерматит, причинен от бълхи (FAD), при условие че това състояние е било предварително диагностицирано от ветеринарен лекар.

При фретките:

Третиране на самостоятелно заразяване с бълхи или свързано с тях заразяване с кърлежи:

- Борба с бълхите (Ctenocephalides fever). Инсектицидният ефект срещу нови инфекции, причинени от възрастни бълхи, продължава 4 седмици. Предотвратяване на размножаването на бълхите чрез потискане на развитието на яйцата, снесени от възрастни бълхи (овицидно действие), и на излюпените от тях ларви и какавиди (ларвицидно действие).

- Действие срещу кърлежи (Ixodes ricinus). Експерименталните данни показват, че продуктът има митоцидно действие срещу кърлежи в продължение на 4 седмици.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

При липса на данни, продуктът не трябва да се използва при котенца на възраст под 8 седмици и/или с телесно тегло под 1 kg. Не използвайте при фретки на възраст под 6 месеца.

Да не се използва при болни (напр. със системно заболяване, треска) или възстановяващи се животни.

Да не се използва при зайци, тъй като могат да възникнат нежелани реакции и дори смърт!

При липса на проучвания продуктът не се препоръчва за употреба при животни, различни от целевите видове.

6. НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Трябва да се избягва предозиране.

При котките:

В изключително редки случаи на предполагаеми нежелани реакции са докладвани преходни кожни реакции (лющене, локален косопад, сърбеж, зачервяване) на мястото на приложение и сърбеж и опадане на косата по цялото тяло. След приложение са наблюдавани също така прекомерно слюноотделяне, обратими неврологични симптоми (хиперестезия, летаргия, други неврологични симптоми) и повръщане.

При поглъщане на мястото на приложение е наблюдавано прекомерно слюноотделяне с кратка продължителност, което се дължи главно на естеството на веществото.

Ако се наблюдават сериозни нежелани реакции или други ефекти, които не са споменати в тези инструкции за употреба, информирайте лекуващия ветеринарен лекар.

7. ЦЕЛЕВИ ЖИВОТИНСКИ ВИД(И)

Котки и порове.

8. ДОЗИРОВКА, НАЧИН(И) НА ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ЦЕЛЕВИТЕ ВИДОВЕ

Една пипета от 0,5 ml на котка за локално приложение върху кожата - това съответства на минималната препоръчителна доза от 5 mg/kg фипронил и 6 mg/kg (S)-метопрен.

Една пипета от 0,5 ml на фретка за локално приложение върху кожата - еквивалентно на 50 mg фипронил и 60 mg (S)-метопрен.

Начин на употреба:

- Извадете пипетата от опаковката. Дръжте пипетата вертикално и отвийте капачката.

- Обърнете капачката с главата надолу и поставете отново другия край на пипетата. Натиснете и завъртете капачката, за да нарушите защитното уплътнение, след което свалете капачката от пипетата.

- На гърба на животното, в началото на шията, между лопатките, разпръснете космите, докато се види кожата. Поставете върха на пипетата върху кожата, след което натиснете пипетата няколко пъти, за да изпразните цялото съдържание директно върху същия участък от кожата на животното.

9. СЪВЕТИ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛАГАНЕ 

Между две третирания трябва да минат поне 4 седмици.

10. СРОК ЗА ОТТЕГЛЯНЕ

Не е приложимо.

11. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Съхранявайте при температура под 30°C!

Съхранявайте лекарството във външната опаковка, за да го предпазите от светлина и влага.

Този ветеринарномедицински продукт трябва да се използва само в рамките на срока на годност, посочен върху етикета.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ МНЕНИЯ